Szyby z ciepłą ramką dystansową

Szyby z ciepłą ramką dystansową

W szybach zespolonych, jako element dystansowy, stosowano dotychczas powszechnie aluminiowe ramki dystansowe.
Biorąc pod uwagę coraz lepsze wartości współczynników przewodzenia ciepła ram okiennych i przeszkleń, aluminiowe ramki okazały się jednak słabym punktem tej konstrukcji.

Cel zastosowania

Aluminium ma znacznie większą zdolność przewodzenia ciepła niż pozostałe części składowe okien. Ramka aluminiowa na obrzeżu szyby jest więc ostatnią drogą nadmiernego przenikania ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Efekt ten został uwzględniony w nowym podejściu do obliczania współczynnika Uw okna i został opisany przez współczynnik Psi (Ψ). Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie ciepłej ramki dystansowej*, wykonanej ze złożonego materiału izolacyjnego lub stali szlachetnej (nierdzewnej).

KRYTERIUM CIEPŁEJ RAMKI WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 10077-1

Do czasu ustalenia jasnych kryteriów pozwalających na zdefiniowanie pojęcia ciepłej ramki – jako ten produkt wielokrotnie sprzedawano na rynku profile dystansowe do szyb zespolonych, które były wprawdzie cieplejsze od ramki aluminiowej, jednak miały nieporównanie gorsze własności względem prawidłowych rozwiązań. Zgodnie z tym projektem normy europejskiej, za krawędź o polepszonych parametrach cieplnych uznać można taką krawędź, której ramka dystansowa spełnia następującą nierówność:

Σ (diλi) ≤ 0,007 W/K

gdzie:
di – grubość ścianki materiału
λi – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w W/mK

Przykład: 2(d1λ1) + (d2λ2) ≤ 0,007 W/K

Poniższa tabela pokazuje, jak powyższe kryterium spełniają poszczególne typy ramek:


Rodzaj ramki
Wartość ∑ (di x λi)
według PN-EN ISO 10077-1
Ocena kwalifikacji ramki
jako „ciepłej ramki”
Aluminiowa0,1120negatywna
Stal Nierdzewna
Chromatech
0,0052pozytywna
Stal nierdzewna
Chromatech Ultra
0,0026pozytywna
Termo TGI0,0020pozytywna
Swisspacer Advance0,0019pozytywna
Swisspacer Ultimate0,00002pozytywna
Multitech G0,00002pozytywna

Należy podkreślić, że rzeczywisty efekt mostka termicznego na krawędzi szyby zespolonej zamontowanej w oknie zależy od rodzaju ramki dystansowej, izolacyjności cieplnej środkowej części szyby zespolonej oraz głębokości osadzenia szyby w profilu i współczynnika przenikania ciepła Uf profilu.

Ze wzrostem głębokości osadzenia szyby zmniejsza się też udział strat ciepła w oknie przez jej krawędzie i minimalizuje się możliwość wystąpienia pary wodnej. Przedstawiona poniżej tabela porównuje wartości współczynnika Psi najbardziej popularnych na rynku ciepłych ramek* dystansowych z ramką aluminiową.

Kolorystyka ramek: Termo TGI, Stal nierdzewna Chromatech, Chromatech Ultra i Multitech

Kolorystyka ramek Swisspacer

ZALETY


REDUKCJA MOSTKA TERMICZNEGO NA OBRZEŻU SZYBY

Na właściwości ciepłochronne szyby wpływa też efekt przewodzenia liniowego na jej krawędziach. Dotychczas powszechnie stosowano aluminiowe ramki dystansowe – element niezbędny w szybie zespolonej. Takie ramki okazały się jednak słabym punktem konstrukcji. Aluminium ma bowiem znacznie większą zdolność przewodzenia ciepła względem pozostałych części składowych okien. Ramka aluminiowa na obrzeżu szyby jest więc ostatnią drogą nadmiernego przenikania ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Rozwiązanie problemu to zastosowanie ramki ciepłej ramki dystansowej, która jest wykonana ze złożonego materiału izolacyjnego lub stali szlachetnej.


ograniczenie występowania efektu wyroszenia na obrzeżu wewnętrznej szyby (przy użyciu ciepłej ramki dystansowej)

OGRANICZENIE KONDENSACJI PARY WODNEJ NA OBRZEŻU SZYBY

Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie ramki dystansowej, którą wykonano ze złożonego materiału izolacyjnego lub stali szlachetnej. Wykorzystanie „ciepłej ramki” polepsza izolację termiczną na brzegach, co powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tymczasowej kondensacji pary wodnej.