Szyby kontroli słonecznej

Szyby kontroli słonecznej

Od wielu lat projektanci budynków szukają nowych materiałów na ich elewacje. Aktualny trend, który obejmuje stosowanie przezroczystych rozwiązań architektonicznych, wymusił używanie coraz to większej ilości rożnego typu szkła.

Projektanci potrzebują nowoczesnych rozwiązań w zakresie szkła elewacyjnego, aby zmienić tradycyjne materiały konstrukcyjne na lepsze pod względem jakości, estetyki, lepszego wykorzystania energii oraz łatwiejszego montażu. Odpowiedzią na postulaty nowoczesnej architektury stały się szkła przeciwsłoneczne. Używa się ich głównie w biurach i budynkach użyteczności publicznej, by poprawić estetykę oraz zredukować niepożądane nagrzewanie się pomieszczeń.

RODZAJE SZKŁA PRZECIWSŁONECZNEGO

Ze względu na wygląd szkła i jego wpływ na redukcję promieniowania słonecznego można je podzielić na absorpcyjne i refleksyjne. PRESS GLASS w swojej podstawowej ofercie posiada następujące rodzaje szkieł przeciwsłonecznych:

– SELEKTYWNE – szkło float, płaskie i przezroczyste, bezbarwne lub przebarwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony, wielokrotnie powlekane tlenkami metalu w celu uzyskania właściwego efektu odbicia, kontrolowania nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenikania do nich energii słonecznej, jak również zapewnienia wysokiej ciepłochronności. Szkło to może być stosowane wyłącznie jako zespolone.

– ABSORPCYJNE – szkło float, płaskie i przezroczyste, w masie szklanej przebarwione na kolor niebieski, brązowy, szary lub zielony, stosowane w celu zmniejszenia przenikania do wewnątrz pomieszczeń energii słonecznej. Szkło to może być stosowane jako pojedyncze lub zespolone.

– REFLEKSYJNE – szkło float, płaskie i przezroczyste, w masie szklanej przebarwione na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony lub bezbarwne, powlekane tlenkiem metalu w celu uzyskania właściwego efektu odbicia, kontrolowania nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenikania do nich energii słonecznej. Szkło to może być – w zależności od rodzaju powłoki – stosowane jako pojedyncze lub zespolone.


optymalna temperatura w pomieszczeniu

OPTYMALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

Istotny wpływ na jakość przebywania w pomieszczeniach ma wysokość i rozkład temperatur. Jeszcze do niedawna w pobliżu okien w okresie zimowym można było poczuć znaczne obniżenie temperatury, co miało istotny wpływ na komfort. Teraz dzięki zastosowaniu ciepłochronnych szyb zespolonych, które stanowią ok. 70 proc. powierzchni okien, można wyeliminować ten problem. Rozkład temperatur wyrównuje się w całym pomieszczeniu, a mieszkańcy nie są narażeni na dyskomfort cieplny. Odwrotny problem może pojawić się w okresie letnim, kiedy to słońce nadmiernie nagrzewa wnętrza pomieszczeń. Dzięki specjalnej konstrukcji nagrzewanie pomieszczeń latem znacząco ograniczyć mogą szyby przeciwsłoneczne refleksyjne i selektywne, pozwalające zachować wysoką transmisję światła. W ograniczonym stopniu funkcję tą spełniają też szyby ciepłochronne. Szyby tego rodzaju pozwalają jednak na większe zyski cieplne w okresie zimowym.


zmiejszenie kosztów wentylacji

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW WENTYLACJI

Tak jak w okresie zimowym, kiedy występuje konieczność dogrzewania pomieszczeń, tak w okresie letnim pojawia się zjawisko przegrzewania części budynków znajdujących się po południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej stronie. Operując w ciągu dnia, słońce emituje duże ilości energii cieplnej, która w okresie zimowym stanowi zyski cieplne, dodatkowo ogrzewając pomieszczenia, a latem powoduje nadmierny wzrost temperatury, zwiększając dyskomfort cieplny i tym samym pogarszając np. warunki pracy. Aby latem zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach, w budynkach biurowych powszechnie stosowana jest klimatyzacja mechaniczna. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a warto pamiętać, że koszty chłodzenia są wyższe od kosztów ogrzewania pomieszczeń. W celu zmniejszenia kosztów chłodzenia w oknach i fasadach budynków należy zastosować szkła przeciwsłoneczne barwione w masie lub przeciwsłoneczne refleksyjne.


redukcja przepływu światła przez powierzchnię szyby

ZMNIEJSZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI PROMIENIOWANIA UV

Blaknące kolory na ścianach mieszkań oraz forniry mebli – za to właśnie odpowiedzialne jest promieniowanie słoneczne w paśmie UV, które przenika przez przezierne przegrody budynków. Aby wyeliminować to zjawisko prawie całkowicie, w szybie zespolonej należy zastosować szkło warstwowe laminowane. Warstwa folii PVB użyta do produkcji szkła laminowanego ogranicza w ponad 90 proc. to promieniowanie, chroniąc nasze pomieszczenia. W celu zachowania wysokiej transmisji światła oraz znaczącego zredukowania przenikania słonecznej energii cieplnej należy zastosować przeciwsłoneczne szkła selektywne (dwufunkcyjne).