Szyby dźwiękoizolacyjne

Szyby dźwiękoizolacyjne

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Ochrona przed hałasem należy do ważniejszych problemów naszego życia. Warunkiem zagwarantowania właściwego komfortu, a czasami wręcz zamieszkania w danym pomieszczeniu, jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu.

Odczucie hałasu w pomieszczeniu podlega następującej zasadzie – jeżeli poziom hałasu w pomieszczeniu zmniejszy się o 10 dB w stosunku do tego, jaki jest na zewnątrz, to odnosi się wrażenie, że jest on połowę mniejszy. Ochrona przed hałasem musi być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródła hałasu. W takich przypadkach mamy do czynienia z zespolonymi szybami dźwiękochłonnymi.

Zestawy dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb, ich elastyczne połączenia oraz zastosowanie w przestrzeni między szybami gazów tłumiących. Szyby zespolone – w zależności od konstrukcji – osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28-53 dB. Wybierając właściwą izolację dźwiękową, należy każdorazowo określić źródło hałasu. Z uwagi na działanie wielu czynników, które mają zróżnicowane znaczenie i wpływ na tłumienie hałasu, doborem szkła dźwiękochłonnego każdorazowo powinna zająć się odpowiednio wykwalifikowana osoba. W efekcie możliwe będzie indywidualne oszacowanie poziomu hałasu i dopasowanie zestawu szybowego o adekwatnych parametrach tłumienia dźwięku. To czynność mająca zasadniczy wpływ na uzyskanie optymalnego komfortu pomieszczeń.

Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej (Rw) oraz wskaźniki poprawkowe (C i Ctr). Podają one uśrednioną ilość decybeli tłumionych przez przegrodę w paśmie od 100 do 3150 Hz, nie informując dokładnie o poziomie tłumienia w kolejnych pasmach z podanego zakresu częstotliwości. PRESS GLASS posiada świadectwa badań dla szyb dźwiękochłonnych o średniej ważonej izolacyjności akustycznej na poziomie od 31 do 52 dB.