Szyby bezpieczne i ochronne

Szyby bezpieczne i ochronne

SZYBY OCHRONNE

Szyby o zwiększonej odporności na włamanie i atak stosujemy w sytuacji, gdy chcemy chronić dany obiekt i jednocześnie zachować niezmienioną estetykę elewacji (eliminujemy wtedy kraty, okiennice czy rolety). Szyby ochronne to szyby warstwowe.

SZYBY BEZPIECZNE

Szyby tego typu zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie tam, gdzie ze względu na warunki użytkowania istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajdują się w zasięgu odprysku odłamków szkła. Takimi miejscami są np. szpitale, szkoły, żłobki i witryny sklepów.

Wyróżnia się szyby bezpieczne:

  • hartowane;
  • warstwowe;
  • zbrojone wzorzyste;
  • zbrojone polerowane.

ZALETY


stanowi utrudnienie w przypadku włamania

CZASOWA OCHRONA PRZY PRÓBIE WŁAMANIA

Pozornie szkło w oknie wydaje się być najsłabszym elementem domu, jeżeli chodzi o ochronę przed włamaniem. Nowoczesne rozwiązania pozwalają jednak na skuteczne utrudnienie włamania również tą drogą. Zadanie to realizowane jest przez zastosowanie szkła warstwowego, które składa się z dwóch tafli szkła i kilku warstw folii PVB pomiędzy nimi, w zależności od koniecznego stopnia zabezpieczenia. Wszystkie oferowane szyby spełniają wymogi normy europejskiej PN-EN 356.


eliminuje ryzyko zranienia w przypadku kontaktu z krawędzią szyby

OCHRONA PRZED ZRANIENIEM PRZY ROZBICIU SZYBY

Zagrożenie zranieniem podczas rozbicia szyby występuje wszędzie tam, gdzie użytkownicy pomieszczeń znajdują się w bezpośrednim kontakcie z przegrodami przeszklonymi, zwłaszcza w pomieszczeniach odpowiedzialnych za komunikację. Aby chronić przed tym niebezpieczeństwem, PRESS GLASS proponuje dwa rodzaje rozwiązań:

  • szkło warstwowe bezpieczne, które dzięki swojej konstrukcji po uderzeniu i rozbiciu pozostaje w ramie lub elementach mocowań;
  • szkło hartowane, które po uderzeniu rozbija się na małe cząstki o tępych krawędziach.

Wszystkie oferowane szyby spełniają wymogi normy europejskiej PN-EN 12600.


UTRUDNIENIE ROZBICIA SZYBY

Jeżeli ze względów użytkowych występuje zagrożenie rozbiciem szyby, to należy użyć w takich miejscach szyb warstwowych laminowanych. Dzięki temu w sytuacji, gdy nastąpi uderzenie i rozbicie tafli szklanej, szyba pozostanie w ramach okna lub mocowaniu szyby.