Porady dla klientów

Porady dla klientów

Jak wyeliminować parowanie okien od wewnątrz?

Parowanie okien od wewnątrz to zjawisko fizyczne, które zachodzi w mieszkaniach o małej cyrkulacji powietrza i niewydolnej wentylacji. Współczesne okna cechuje duża szczelność. Sposobem na uniknięcie parowania okien od wewnątrz jest skorzystanie z systemu mikrowentylacji zamontowanej w okuciu okiennym lub w przypadku nadmiernej wilgoci w mieszkaniu przez zastosowanie nawiewników automatycznych lub ręcznych. Samo zastosowanie mikrowentylacji i nawiewników nie zadziała jeśli mieszkanie nie będzie zaopatrzone w kanały wentylacyjne służące do odprowadzenia powietrza.

Czemu okna parują od zewnątrz?

Parowanie okien od zewnątrz jest to zjawisko fizyczne polegające na wyroszeniu się pary wodnej z powietrza na zimnych powierzchniach okien, ścian, elewacji. Stosowane obecnie okna i zamontowane w nich szyby cechują się dużą izolacyjnością cieplną i w przypadku szybkich zmian temperatury i wilgotności powietrza ciepło znajdujące się w budynkach nie dociera do zewnętrznych warstw szkła i nie osusza ich powierzchni. Para wodna przy dłużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze zewnętrznej ( najczęściej rano) osiada na najchłodniejszym elemencie elewacji (szybie) – najczęściej ma to miejsce na elewacji północnej lub zachodniej budynku.
Para wodna z reguły nie pojawia się na szybach niskoemisyjnych w okolicach obrzeża szyby- są to miejsca gdzie następuje silniejsze przewodzenie ciepła przez dystansową ramkę aluminiową do zewnętrznej szyby i jej nagrzewanie w okolicy ramki aluminiowej. Fakt ten może potwierdzić, że nasza ocena występujących zjawisk jest poprawna

Jak w czasie użytkowania utrzymać dobrą szczelność okien?

Aby okna długo były szczelne i sprawnie funkcjonowały należy poddawać je konserwacji. Należy pamiętać o regularnym utrzymywaniu okien w czystości. W okresie wiosennym minimalizować docisk uszczelki za pomocą regulowanych rolek bądź grzybków znajdujących się na okuciu okiennym tak aby pod wpływem działających warunków atmosferycznych uszczelka samoczynnie została rozprężona, a w okresie jesienny zwiększyć docisk ramy do skrzydła tak aby zwiększyć szczelność złożenia ramy ze skrzydłem. Przynajmniej raz w roku należy pamiętać o naoliwieniu mechanizmów ruchomych części okuć.

Pliki do pobrania :