Okna Energooszczędne do domów pasywnych 

Okna Energooszczędne do domów pasywnych 

Zużycie energii w domu pasywnym

Istotą budownictwa pasywnego jest jak największe pozyskiwanie energii z zewnątrz i ograniczenie ucieczki ciepła. Podstawową wartością, która wyróżnia dom pasywny jest bardzo niskie zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m2 rok). Jest to czterokrotnie mniej niż dla domu energooszczędnego i aż 8-10-krotnie mniej w stosunku do standardowego.

To bardzo niewiele, ponieważ odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego lub 1,7 m3 gazu ziemnego albo też 2,3 kg węgla. Ważne jest jednak całkowite zużycie energii pierwotnej, które wynosi 120 kWh/(m2 rok).

Bryła domu pasywnego

Kształt domu ma duży wpływ na jego energooszczędność. W jej ocenie uwzględnia się współczynnik kształtu budynku A/V. Jest to stosunek pola powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych ogrzewanej części budynku (czyli ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ścian wewnętrznych sąsiadujących z nieogrzewanymi pomieszczeniami) do jej kubatury. Im ten współczynnik jest wyższy, tym większe zużycie energii. Ze względu na bryłę domu może ono wzrosnąć nawet o 35%. Najbardziej korzystny współczynnik kształtu budynku ma kopuła (96%), walec (98%) i sześcian (100%).

Im bardziej zwarta, prosta bryła, tym z punktu widzenia energooszczędności lepiej. Dlatego domy pasywne mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu i prosty dach – płaski lub stromy dwuspadowy. Taki dom jest oszczędny nie tylko ze względu na koszty eksploatacji, ale  również jest prosty i tani w wykonaniu. Najbardziej energochłonne będą domu parterowe, o rozczłonkowanej, skomplikowanej bryle z wielopołaciowym dachem, ozdobionym licznymi lukarnami.

Przeszklenia w domu pasywnym

Rozmieszczenie i wielkość przeszkleń znacznie wpływa na energooszczędność. Nie można przy tym zapomnieć, że okno zawsze będzie miało słabszą izolacyjność termiczną niż ściana zewnętrzna, w której jest osadzone.

Dlatego w domach pasywnych większe przeszklenia są usytuowane od strony południowej, a mniejsze od strony północnej. To pozwala na bierne pozyskiwanie energii cieplnej ze słońca. Konieczne jest jednak ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń latem. Z tego względu wyposaża się je w akcesoria zewnętrzne – rolety lub żaluzje – które skutecznie zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu przez odbijanie ciepła zanim dotrze ono do wnętrz.

Okna w domu pasywnym

Ważne jest, aby okna przeznaczone do montażu w domu pasywnym miały bardzo dobre parametry izolacyjne. Zwykle wystarczą zwykle okna dwuszybowe o współczynniku U dla całego okna o wartości 1,1 W/m2K. 

Oczywiście na rynku są dostępne okna o dużo lepszych właściwościach termoizolacyjnych z pakietami trój- i czteroszybowymi. Znacznie ważniejszy niż współczynnik U jest sposób osadzenia okien w ścianie.

Szczelność domu pasywnego

Dom pasywny musi być dość szczelny. Tylko wtedy nie będzie niekontrolowanego napływu zimnego powietrza z zewnątrz oraz zawilgocenia izolacji termicznej. Obniża to koszty ogrzewania i zapewnia komfort cieplny we wnętrzach. Właściwie nie da się wybudować domu, w którym nie byłoby nieszczelności. Są one także w domach pasywnych. Ważne jest jednak to, jak są one duże.

Przepływ powietrza określa się za pomocą współczynnika n50. Pokazuje on, ile powietrza (kubatur budynku) wymieni się przy różnicy ciśnień 50 Pa . Dla domów pasywnych wynosi on mniej niż 0,6. Aby określić wykonuje się, test szczelności domu. Polega on na tym, że specjalne urządzenie (Blower Door) zakłada się w miejsce drzwi. Urządzenie to jest wyposażone w wentylator oraz specjalne czujniki i analizatory. Nie jest to jednak tania usługa, chociaż jej cena wciąż maleje. Takie badanie szczelności jest obowiązkowe dla domu, który ma otrzymać certyfikat domu pasywnego. Dlatego nie każda firma budowlana podejmie się wykonania domu pasywnego.

Strona przygotowana z materiałów dostępnych na czterykaty.pl