HST – unoszono- przesuwne w systemie Aluplast lub Salamander

HST – unoszono- przesuwne w systemie Aluplast lub Salamander

System o głębokości zabudowy skrzydeł 85 mm i maksymalnej szerokości szklenia 51 mm, umożliwiający wykonanie trzech dowolnych konfiguracji produktu.

Nowe drzwi unoszono-przesuwne aluplast HST 85 mm są ewenementem na rynku: są dostępne w trzech różnych wariantach, w zależności od wymagań stawianych izolacyjności cieplnej: od wersji basic, poprzez wersję standard, aż po wersję premium, która spełnia najwyższe wymagania dla domów pasywnych.

JEDEN SYSTEM – TRZY ROZWIĄZANIA

Nowy system drzwi HST 85 mm jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania w zakresie tworzenia coraz większych konstrukcji okiennych, a z drugiej strony poprzez zmiany konstrukcyjne, a przede wszystkim możliwość stosowania szerszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, pozwala uzyskiwać ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej. Nowością w tym segmencie jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych.

HST 85mm wersja Basic

HST 85mm wersja Standard

HST 85mm wersja Premium

HST 85 MM FIXFRAME. JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA

Nowe rozwiązanie systemowe HST 85 fixframe z bardzo wąską ramą w części stałoszklonej, to spełnienie postulatu maksymalizowania powierzchni przeszklonych, zwiększania ilości światła wpadającego do pomieszczeń i efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca.

Aluplast_Product_HST85mm_m

Dzięki swobodzie wyboru różnych kombinacji profili w części nadproża drzwi i w części progowej mamy możliwość wyboru między trzema opcjami: Basic, Standard i Premium, które skierowane są do różnych grup odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach odnośnie izolacyjności termicznej.

aluplast_drzwi_przesuwne_HST_85_mm_premium_standard_basic

Ze względu na zwiększenie do 85 mm głębokości skrzydeł używanych w konstrukcjach drzwi balkonowych HST zmodyfikowano także węzeł uszczelniający na linii zachodzenia na siebie kształtowników części ruchomych i stałych. Wykorzystywaną do tej pory uszczelkę płaską zastąpiono uszczelką EPDM o przekroju rurowym. Zwiększając nieco wartości sił operacyjnych niezbędnych do całkowitego zamknięcia skrzydła, uzyskano w ten sposób znaczący przyrost szczelności powietrznej złącza.

aluplast_HST_85_uszczelnienie

Właściwości cieplne drzwi HST 85

Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zdecydowaną poprawę przenikalności termicznej zestawień profili , co w zależności od wybranej opcji pozwala na uzyskanie średniej ważonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uf = od 1,5 W(m2* K) w wersji Basic, poprzez Uf= 1,3 W(m2 * K) w wersji Standard do Uf = 1,1 W(m2* K) w wersji Premium. 

drzwi_przesuwne_HST_85_izolacyjnosc_cieplna

Aktualnie zbadana wartość współczynnika Q100 pozwala klasyfikować drzwi aluplast HST 85 mm wykonane w  schemacie A  do klasy 4. szczelności powietrznej według normy PN-EN 12207:2001, co zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych w  zakresie przepuszczalności powietrza umożliwia stosowanie tych konstrukcji we wszystkich rodzajach budynków.

Drzwi unoszono-przesuwne HST 85 – progi

W zależności od wymagań obiektowych i oczekiwań nabywcy w konstrukcji drzwi balkonowych aluplast HST 85 mm można skorzystać z trzech różnych rozwiązań progu.

drzwi_hst_progi

Próg w wersji „Basic” wykonany jest z aluminium za wyjątkiem niewielkiego elementu z PVC-U po stronie wewnętrznej. Próg w wersji „Standard” ma zblizoną konstrukcję, jednak części aluminiowe oddziela od siebie poliamidowa przekładka termiczna. Próg w wersji „Premium” wykonany jest w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym GFK. Dodatkowo wszystkie komory progu wypełniono pianą PU, co dodatkowo podnosi walory elementu w zakresie przenikalności cieplnej ograniczając wartość liniowego mostka cieplnego w obrębie progu konstrukcji bez uszczerbku dla jego sztywności konstrukcyjnej.

PRÓG BEZ BARIER? 

Drzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier. Niski próg drzwiowy o wysokości 48 mm, który może być zagłębiony od strony pomieszczenia w całej swojej wysokości, odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie. Dzięki specjalnym nakładkom możliwe jest także zrównanie progu z powierzchnią podłogi i tym samym całkowite zlikwidowanie barier architektonicznych.

niski_prog_hst_aluplast