Bramy segmentowe

Bramy Segmentowe

Bramy segmentowe to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu. Jest to brama ciepła (współczynnik przenikania ciepła bramy Uk = 1,07 [W/m2xK]) przeznaczona szczególnie do garaży ogrzewanych. Bramy segmentowe firmy Wiśniowski są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość można dzięki panelom wypełnionym pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.